Drones en Natuur

Dat drones niet alleen maar mooie foto’s maken maar ook erg nuttig kunnen zijn bij bos- en natuurbeheer blijkt uit de talloze praktijkvoorbeelden waarbij drones succesvol ingezet zijn ten behoeve van de natuur.

Drones inzetten voor de natuur. Dat drones niet alleen maar mooie foto’s maken maar ook erg nuttig kunnen zijn bij bos- en natuurbeheer blijkt uit de talloze praktijkvoorbeelden waarbij drones succesvol ingezet zijn ten behoeve van de natuur.

Vanaf 2015 doet Regelink Ecologie & Landschap in samenwerking met diverse organisaties onderzoek naar de toepasbaarheid van drones bij bos- en natuurbeheer. Zo deed Regelink Ecologie & Landschap in samenwerking met De Vlinderstichting, FLORON, Dutch Drone Company en Hogeschool Van Hall Larenstein een onderzoek naar het veenbesblauwtje, een zeldzame dagvlinder dat nog maar op twee plekken in Nederland voorkomt.

Tijdens deze presentatie gaan we aan de slag met vraagstukken als: op welke wijze kunnen drones bijdragen aan bos- en natuurbeheer, wat komt er kijken bij het uitvoeren van onderzoek met behulp van drones en waar moeten we rekening mee houden als we met een drone in de natuur gaan vliegen?

Website: http://www.regelink.net

regelink spreker drone040 natuurbeheer drone